Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 17–17 | Cite as

In De Wetenschap

  • Bohn Stafleu van Loghum
In de Wetenschap

Samenvatting

Steun van collega’s en leidinggevenden is essentieel om pas afgestudeerde verpleegkundigen te leren omgaan met complexe en stressvolle praktijksituaties.

Begeleiding pasafgestudeerden

Steun van collega’s onmisbaar voor beginnende verpleegkundigen

Steun van collega’s en leidinggevenden is essentieel om pas afgestudeerde verpleegkundigen te leren omgaan met complexe en stressvolle praktijksituaties. En om hen te motiveren in het vak te blijven. Dat concludeert onderzoeker gezondheidswetenschappen Yvonne ten Hoeve in haar proefschrift. Achttien jonge verpleegkundigen van het Universitair Medisch Centrum Groningen met minder dan een jaar werkervaring hielden een jaar lang een dagboek bij. Elke week beschreven ze een ervaring die die week het belangrijkst voor hen was – positief dan wel negatief. Ook noteerden ze of ze deze ervaring hadden gedeeld met collega’s of hun leidinggevende. Wat bleek: de meest genoemde gebeurtenissen, zowel positief als negatief, hadden te maken met relaties met patiënten, collega’s, leidinggevenden en artsen. Op de tweede plek kwamen gebeurtenissen die te maken hadden met hoe competent de verpleegkundigen zich voelden. Al met al blijkt de overgang van studeren naar werken een heftige periode voor beginnend verpleegkundigen, waarin steun van collega’s en leidinggevenden essentieel is. Negatieve relationele ervaringen, zoals kleinerend gedrag van artsen of respectloze patiënten, maken het beginnend verpleegkundigen moeilijk om gemotiveerd te blijven voor hun vak. Dit soort moeilijke ervaringen delen de verpleegkundigen eerder met collega’s (62%) dan met leidinggevenden (19%). Doen ze dat laatste wel, dan beschrijven ze de steun van leidinggevenden meestal als positief. Helaas hebben beginnende verpleegkundigen het gevoel dat leidinggevenden niet voldoende beschikbaar zijn voor ondersteuning.

Meest beschreven in verpleegkundige dagboeken: relaties met patiënten, collega’s en artsen

Yvonne ten Hoeve. From student nurse to nurse professional. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, februari 2018.

Neurologie

Met toolkit betere screening op depressie na beroerte

Met behulp van een toolkit screenen neurologieverpleegkundigen vaker of patiënten depressieve symptomen hebben na een beroerte. Ook zetten ze met de toolkit vaker verpleegkundige interventies in wanneer de screening positief uitvalt. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van verpleegkundige en docent verpleegkunde Mariska van Dijk. Hoewel internationale richtlijnen voorschrijven dat patiënten na een beroerte altijd gescreend moeten worden op depressie, gebeurt het in de praktijk helaas te weinig. Van Dijk vroeg verpleegkundigen op de neurologieafdelingen van drie Nederlandse ziekenhuizen om de door haar ontwikkelde Post-Stroke Depression-toolkit te gebruiken. De toolkit bestaat uit een voorspellingsinstrument, een screeningsinstrument en zeven evidence based verpleegkundige interventies. Met het voorspellingsinstrument registreren verpleegkundigen klinische voorspellers van depressie na beroerte (zoals een voorgeschiedenis van psychiatrische stoornissen) en met het screeningsinstrument observeerbare symptomen van depressie (zoals huilen en rusteloosheid). Omdat het screeningsinstrument geen vragen bevat waar taal of communicatie voor nodig is, kan het ook ingezet worden bij patiënten met afasie, een veelvoorkomend probleem na een beroerte. De verpleegkundige interventies waren bijvoorbeeld de patiënt stimuleren tot beweging en zelfzorg, en de patiënt helpen bij de zoektocht naar zingeving en ondersteuning. Volgens de deelnemende verpleegkundigen is de toolkit klinisch bruikbaar. Uit het onderzoek blijkt verder dat verpleegkundigen vaker screenen op depressie wanneer een verpleegkundig leider de toolkit regelmatig onder de aandacht brengt op de afdeling.

De toolkit kan ook worden ingezet bij patiënten met afasie

Mariska van Dijk, Early management of depressive symptoms after stroke: opportunities in nursing care. Proefschrift Universiteit Utrecht, februari 2018. Prof. dr. Marieke Schuurmans (promotor), dr. Thóra Hafsteinsdóttir en dr. Janneke de Man-van Ginkel (copromotoren)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations