Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 17–17 | Cite as

In De Wetenschap

  • Bohn Stafleu van Loghum
In de Wetenschap
  • 143 Downloads

Samenvatting

Steun van collega’s en leidinggevenden is essentieel om pas afgestudeerde verpleegkundigen te leren omgaan met complexe en stressvolle praktijksituaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations