Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 13–13 | Cite as

Dagelijkse controle

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Hugo

Samenvatting

Tijdens mijn verpleegkundige carrière heb ik duizenden bloeddrukken gemeten, polsen geteld en thermometers in oren gedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations