Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 10–11 | Cite as

Zij-instromers: redders in nood?

 • Annet Maseland
Achter het nieuws
 • 76 Downloads

Samenvatting

Door de personeelskrapte zijn alle ogen gericht op zij-instromers. Leidt het haastige opleiden niet tot verlies aan kwaliteit, en: wie begeleidt al deze nieuwe ‘handen’?

Noten

 1. 1.
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Actieprogramma Werken in de Zorg. 13 maart 2018. Naast het aantrekken van zij-instromers wil de minister bijvoorbeeld inzetten op opscholing, anders werken, taakherschikking, uitbreiding contractomvang, terugdringen ziekteverzuim, et cetera.Google Scholar
 2. 2.
  Zorgzijn. Arbeidsmarktupdate 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Annet Maseland
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations