Advertisement

Nursing

, Volume 23, Issue 1, pp 34–39 | Cite as

Cannabis als medicijn

 • Francine Aarts
Medicinale cannabis
 • 309 Downloads

Samenvatting

Patiënten die kampen met chronische pijn of misselijkheid kunnen baat hebben bij medicinale cannabis. Ook kan het de eetlust opwekken. Wat moet je weten over dit - nog niet breed ingezette - middel?

Bronnen

 1. 1.
  Hazekamp A, Heerdink ER. (2013) The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands, European Journal of Clinical Pharmacology, 69, 1575–1580.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Grotenhermen, F. & Russo, E. (eds). Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Binghamton/New York: Haworth Press, 2002.Google Scholar
 3. 3.
  Kowal, M. A., Hazekamp, A., & Grotenhermen, F. (2016). Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010- 2014, Cannabinoids, 11, 1–18.Google Scholar
 4. 4.
  Amar, B. (2006). Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. Journal of etnopharmacology, 105, 1–25.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
 6. 6.
  - Medicinale Cannabis, Informatiebrochure voor artsen en apothekers. Bureau Medicinale Cannabis, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Google Scholar
 7. 7.
  - Medicinale Cannabis, Informatie voor medische en farmaceutische beroepsbeoefenaren, Bureau Medicinale Cannabis, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportGoogle Scholar
 8. 8.
  - Bijsluiter medicinale cannabisolie, Transvaal Apotheek, 2016Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Francine Aarts
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations