Advertisement

Nursing

, Volume 22, Issue 7–8, pp 28–31 | Cite as

Vocht: warm aanbevolen

  • Alexia Hageman
  • Leonie van den Schoor
Dehydratie
  • 580 Downloads

Samenvatting

Als het tropisch warm is, ligt uitdroging op de loer. Niet direct voor de gezonde mens, maar wel voor chronisch zieken en ouderen. Wat gebeurt er in het lichaam bij dehydratie? En hoe herken en behandel je ernstig vochttekort?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Alexia Hageman
    • 1
  • Leonie van den Schoor
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations