Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Gekrakeel

  • Marike Vroom
Editorial
  • 58 Downloads

Samenvatting

Het onderwerp Wet IKK domineert nog steeds de discussies in de kinderopvang. In het vorige nummer schreef ik al over de onvrede bij de kleine kinderopvangorganisaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations