Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 4–9 | Cite as

In het kort

  • Bohn Stafleu van Loghum
In het kort
  • 6 Downloads

Samenvatting

De harmonisatie als oplossing voor segregatie? Heinz Schiller, directeur van Stichting Peuter&Co in Rotterdam noemt dit een illusie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations