Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

  • Clarine de Leve en Jessica Schouten
Inspiratie uit Zweden
  • 14 Downloads

Samenvatting

In de afgelopen vijfentwintig jaar is in Zweden de integrale school de standaard geworden. De voorzieningen zijn vanaf 7.00 uur ‘s morgens tot ongeveer 18.00 uur geopend en bieden over het algemeen een compleet dagarrangement. In het gebouw is voor- en naschoolse opvang te vinden, evenals onderwijs. Er zijn culturele activiteiten, sport, en over het algemeen is er een kinderdagverblijf in of vlakbij het gebouw te vinden. Het tweede deel van de serie over Zweden door Clarine de Leve en Jessica Schouten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Clarine de Leve en Jessica Schouten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations