Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 50–52 | Cite as

Hoe zorg je voor vitale medewerkers?

  • Annette Wiesman
Article
  • 37 Downloads

Samenvatting

Vitale medewerkers zijn goed voor de organisatie. Belangrijk bijeffect: wat goed is voor de pm’ers, is goed voor de kinderen. En andersom. ‘Wij zeggen altijd: je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Annette Wiesman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations