Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 34–36 | Cite as

Werken met vluchtelingenpeuters

  • Mariëlle van Bussel
Article
  • 25 Downloads

Samenvatting

Hoewel het aantal vluchtelingen afneemt, krijgen pm’ers wél te maken met kinderen van vluchtelingen die inmiddels een bestaan mogen opbouwen in Nederland. Hoe ondersteun je als manager de pm’ers om deze groep zo goed mogelijk op te vangen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mariëlle van Bussel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations