Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 10–12 | Cite as

Nederland doorstaat vergelijking met buitenland

  • Astrid van de Weijenberg
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

Samenvatting

Het gaat in de media vaak over de kwaliteit van de kinderopvang. En dan meestal niet in positieve zin. Dat is onterecht, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Sardes. Nederland kan bovendien de vergelijking met omringende landen gemakkelijk aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Astrid van de Weijenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations