Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 26–28 | Cite as

Van PEPP naar Leerplein Kinderopvang

  • Marike Vroom
Serie ‘Permanente educatie’
  • 9 Downloads

Samenvatting

Voor het project Permanente educatie zijn de PEPP-kennismodules entoetsen ontwikkeld. Deze worden nu onderdeel van Leerplein Kinderopvang. Erik Verlinden van het team Leerplein Kinderopvang geeft opening van zaken over dit nieuwe digitale platform voor permanente educatie (PE).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marike Vroom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations