Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 46–47 | Cite as

Social media in de arbeidsrelatie

  • Mieke Dijkman
Article
  • 21 Downloads

Samenvatting

Steeds vaker worden vacatures ingevuld via het gebruik van social media. Ook het screenen van sollicitanten op internet maakt voor veel werkgevers standaard onderdeel uit van de selectie. Maar mag dit eigenlijk wel? En hoe om te gaan met een werknemer die zich op social media negatief uitlaat over uw organisatie? In dit artikel legt advocaat Mieke Dijkman uit wat er wel en niet mogelijk is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mieke Dijkman
    • 1
  1. 1.advocaat arbeidsrecht Valegis Advocaten

Personalised recommendations