Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 20–21 | Cite as

Kleine ondernemers vinden elkaar bij leergang zelfevaluatie

  • Astrid van de Weijenberg
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Doet jouw organisatie wel wat ze belooft? Met andere woorden: maak je de pedagogische belofte aan ouders waar? Deze vraag stelt BKK in haar leergang voor ondernemers van kleine kinderopvangorganisaties. Het resultaat: een enthousiaste groep ondernemers die de beloofde kwaliteit onderzoekt en elkaar steunt bij de verbetering ervan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Astrid van de Weijenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations