Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 38–40 | Cite as

Wie ontvangt de inspecteur met open armen?

  • Annette Wiesman
Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Hoe moet je je als kinderopvangorganisatie voorbereiden op de Wet IKK en de inspectie? Niet iedereen is al evenzeer op orde. Het advies: zorg dat je voldoende kennis in huis hebt en stel je open op naar de GGD.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Annette Wiesman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations