Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 29–29 | Cite as

Niet leuker, wel praktischer

  • Peter van Zijl
Column Peter van Zijl
  • 70 Downloads

Samenvatting

Niet iedereen kijkt blij als je het onderwerp Wet IKK aansnijdt. Neem de pedagogisch professionals. Dat zijn doeners. Praktische mensen die vooral bezig willen zijn met het vak waarvoor ze hebben gekozen. Misschien is het wel daarom dat de IKK nu al een wat negatieve reputatie heeft op de werkvloer. ‘Onpraktisch’ is een veelgehoord woord. Ontzettend jammer, want het doel van de nieuwe wet is kwaliteitsverbetering en daar profiteert het kind - onze belangrijkste klant - van.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Peter van Zijl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations