Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 45–45 | Cite as

Boink: Leren we het nou nooit?

  • Gjalt Jellesma
Berichten van Boink
  • 48 Downloads

Samenvatting

Het is fascinerend om te zien dat op het moment dat er nieuwe kwaliteitseisen worden gesteld de geschiedenis zich lijkt te herhalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Gjalt Jellesma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations