Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 25–25 | Cite as

Vijf vrije vragen aan: Rebecca Baas

  • Carla Overduin
Covermodel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Aanvankelijk vonden medewerkers van Stichting KOK kinderopvang haar een tikje zakelijk, maar inmiddels kan het team de gedreven beleidsmedewerker erg waarderen. Rebecca Baas (48) werkt nu twee jaar bij de kinderopvangorganisatie in Katwijk en omgeving (zes kinderdagverblijven, acht bso’s en twaalf peuterspeelzalen). Haar missie: het opzetten van een kwaliteitssysteem.

Waarom kan de sector wel wat van jouw zakelijkheid gebruiken?

‘Als manager bij een uitzendorganisatie raakte ik betrokken bij de kinderopvang en ontdekte hoe leuk deze branche is. Ik werkte jarenlang als interim-manager in de kinderopvang tot ik bij KOK kinderopvang als beleidsmedewerker aan de slag mocht met het kwaliteitssysteem en -beleid. Ik stem nu elke maand ons handboek af met alle locatiehoofden. Natuurlijk staat het kind altijd voorop, maar een beetje zakelijk of praktisch denken mag wel. De sector moet de balans vinden tussen pedagogische kwaliteit vastleggen en bewaken, en tegelijkertijd heel pragmatisch werken. Soms schiet de nieuwe wetgeving door in de regeltjes en lijkt het middel het doel geworden.’

Meteen maar de Wet IKK kritisch onder de loep: ook ‘doorgeschoten’?

‘Wij zijn in principe heel ver met de eisen uit de Wet IKK. De 3 uursregeling, de vaste gezichten; we zijn er tachtig procent klaar voor. De grootste uitdaging? Toch die balans vinden tussen pedagogisch-inhoudelijke verbetering en organisatorisch/beleidsmatige inpassing. Het vergt organisatorisch nogal wat. Neem de 3 uursregeling. Bij tien uur aaneengesloten kinderopvang mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Maar ons schema is flexibel. Sommige kinderen zijn hier tien, sommigen twaalf uur. Of er komen ineens drie extra kinderen om 8.00 uur in plaats van 8.30 uur. Hoe moet dat dan?’

In hoeverre doen jullie een beroep op de flexibiliteit van medewerkers?

‘Best veel, terwijl we ook nadenken over goed werkgeverschap. Als je langer dan tien uur open bent, maken pm’ers erg lange dagen. We vragen toch al zoveel van hen met extra taken. Ik vraag me dan af: kunnen sommige taken niet gewoon weg of kunnen we het niet praktischer inrichten? Verbetering van pedagogische kwaliteit is super, maar voorkom dat je zoveel regels krijgt dat er steeds minder aandacht is voor je corebusiness: het opvangen en begeleiden van kinderen.’

Wat vind je de sterkste kant van KOK kinderopvang?

‘Al onze locaties zijn VVE-locaties, alle pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold en hebben taalniveau 3F.

De gemeente Katwijk biedt in samenwerking met KOK voor kinderen met een extra zorgvraag bovendien plusleidsters die een-op-een met deze kinderen werken.’

Wat zijn dé kwesties voor jou in 2018?

‘Ons nieuwe pedagogische beleid en pedagogisch handelen krijgen extra aandacht. Dat doen we met een werkgroep waarin pm’ers, ouders en pedagogische coaches deelnemen. Verder is permanente educatie een belangrijk onderwerp. Er zijn top-down verplichte trainingen, zoals bhv en kinder-EHBO. Maar medewerkers hebben ook persoonlijke wensen en vraagstukken waarbij ze ondersteuning zoeken; de bottom-up-input. Elk jaar stellen we een nieuw opleidingsplan vast. ’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations