Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 53–53 | Cite as

Klusjesmannen en VOG’s

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Ilse Raasing
  • 48 Downloads

Samenvatting

Het personenregister is weer zo’n maatregel waarbij mijn haren overeind gaan staan. Mijn vader zei vroeger al dat ik nooit een beslissing moest nemen die gebaseerd was op angst, omdat de werkelijkheid vaak een uitvergroot incident is. Robert M. was een gruwelijk incident in de kinderopvang. Door die kwestie is er veel nagedacht over veiligheid en moesten medewerkers in de kinderopvang voortaan een VOG hebben om hun vak te mogen uitvoeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations