Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 53–53 | Cite as

Klusjesmannen en VOG’s

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Ilse Raasing
  • 11 Downloads

Samenvatting

Het personenregister is weer zo’n maatregel waarbij mijn haren overeind gaan staan. Mijn vader zei vroeger al dat ik nooit een beslissing moest nemen die gebaseerd was op angst, omdat de werkelijkheid vaak een uitvergroot incident is. Robert M. was een gruwelijk incident in de kinderopvang. Door die kwestie is er veel nagedacht over veiligheid en moesten medewerkers in de kinderopvang voortaan een VOG hebben om hun vak te mogen uitvoeren.

Het personenregister is weer zo’n maatregel waarbij mijn haren overeind gaan staan. Mijn vader zei vroeger al dat ik nooit een beslissing moest nemen die gebaseerd was op angst, omdat de werkelijkheid vaak een uitvergroot incident is. Robert M. was een gruwelijk incident in de kinderopvang. Door die kwestie is er veel nagedacht over veiligheid en moesten medewerkers in de kinderopvang voortaan een VOG hebben om hun vak te mogen uitvoeren.

Ik weet nog goed dat twee jaar na het incident Robert M. er in een Vlaams kinderdagverblijf drie kinderen werden doodgestoken. Vanaf dat moment stroomde mijn mailbox vol met aanbiedingen van ondernemers met beveiligingsproducten als een vingerscan, deurcodebeveiliging, camerabeveiliging etc. Ook onze oudercommissie stelde daar terecht vragen over. Voor ons een goed moment om te kijken of wij hier iets mee moesten gaan doen. We hebben ons kindercentrum met een tuin en groen rondom. Met het beveiligen van alleen je voordeur creëer je een schijnveiligheid. We zouden een muur van twee meter om onze kinderdagverblijven moeten zetten om ongewenste gasten buiten te houden. Wij hebben wel, in overleg met de oudercommissie, gekozen voor een beperkte toegankelijkheid. De deuren gingen op slot wanneer iedereen binnen was, en weer open op het moment dat de ouders de kinderen weer kwamen ophalen. Dat stelde iedereen voldoende gerust. Verder dan dat wilden wij niet gaan. Een tijdje geleden vond in Antwerpen ook een zeer ernstig incident plaats in een kinderdagverblijf. De reactie van de verantwoordelijk bewindsvoerder was als volgt: ‘Hier gaan wij geen beleid op maken, want dan zouden wij van onze kinderdagverblijven bunkers moeten maken. En dat willen wij niet.’

In ons land is daarentegen volop beleid gemaakt als reactie op de affaire Robert M. Het is niet gebleven bij de VOG. We slaan weer geweldig door en men wil dat iedereen, die vaker dan een keer per drie maanden in een kindercentrum komt en langer dan 30 minuten blijft, wordt ingeschreven in het personenregister. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Wanneer je als overheid van mening bent dat je kinderen moet beschermen tegen incidenten, dan moet je die verantwoordelijkheid doortrekken naar alle organisaties en instanties die werken met kinderen. Dus ook CJG, Jeugdzorg, voetbalclubs, buurthuizen, timmerclubjes, zwembaden etc. Vaak is daar iemand alleen aan het werk met een groep kinderen. Wat heeft het voor een zin om kinderen zogenaamd te beschermen tegen incidenten in de kinderopvang, terwijl ze daarna doorgaan naar de hockey waar een trainer is, een kantinebeheerder, de schoonmaker en de beheerder van het terrein? VOG-loos, een enorme bedreiging dus! Ik ben voor veiligheid, ik ben voor bescherming van kinderen en ik weet hoeveel kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling en misbruik. Maar de meeste gevallen vinden plaats in huiselijke kringen. En om iedere ouder nu een VOG te laten aanvragen gaat misschien wel wat ver!

‘Mijn vader zei vroeger al dat we nooit een beslissing moest nemen die gebaseerd was op angst’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations