Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 49–49 | Cite as

Passende kinderopvang voor iedereen?

  • Ruben Fukkink
Uit de ivoren toren

Samenvatting

Normaal zoek ik inspiratie voor deze rubriek bij wetenschappelijke publicaties, maar deze maand ging ik naar de boekenzaak. Bij het hoekje ‘Opvoeding’ vond ik de klassieker van dr. Spock, als ook Oei, ik groei! (Kan dit boek nog wel?), mindful opvoeden en luchtige boekjes van vaders over de opvoeding. Maar het leeuwendeel ging over speciale kinderen. Er waren aparte stickertjes op de boekenplank: ‘ADHD’, ‘Autisme’. (Soms zie je ook een ander ‘syndroom’: ‘Jongens’ of ‘Pubers’). Dit boekenhoekje gaf zo het huidige pedagogische klimaat weer, met veel aandacht voor bijzondere kinderen die fors zijn gegroeid in aantal. Een deel van de boektitels viel binnen de officiële classificatie van de DSM-5, maar ook over andere kinderen zijn allerlei boeken geschreven: kinderen met een sterke wil, hoogbegaafde kinderen, hoogsensitieve kinderen, enzovoort.

Het onderzoek

Normaal zoek ik inspiratie voor deze rubriek bij wetenschappelijke publicaties, maar deze maand ging ik naar de boekenzaak. Bij het hoekje ‘Opvoeding’ vond ik de klassieker van dr. Spock, als ook Oei, ik groei! (Kan dit boek nog wel?), mindful opvoeden en luchtige boekjes van vaders over de opvoeding. Maar het leeuwendeel ging over speciale kinderen. Er waren aparte stickertjes op de boekenplank: ‘ADHD’, ‘Autisme’. (Soms zie je ook een ander ‘syndroom’: ‘Jongens’ of ‘Pubers’). Dit boekenhoekje gaf zo het huidige pedagogische klimaat weer, met veel aandacht voor bijzondere kinderen die fors zijn gegroeid in aantal. Een deel van de boektitels viel binnen de officiële classificatie van de DSM-5, maar ook over andere kinderen zijn allerlei boeken geschreven: kinderen met een sterke wil, hoogbegaafde kinderen, hoogsensitieve kinderen, enzovoort.

Ik kocht Hoogsensitieve kinderen van Esther Bergsma, en van Elaine Aron het (vertaalde) Het hoog sensitieve kind. Het wetenschappelijke gehalte van Hoogsensitieve kinderen is niet hoog, maar is ook niet geheel afwezig. Bergsma verwijst naar het boek van de wetenschapper Aron. En het bekende onderscheid tussen paardenbloem- en orchidee-kinderen duikt op: waar een paardenbloem overal groeit, bloeit een orchidee (lees: hoogsensitief kind) alleen prachtig onder de juiste omstandigheden. En ik vond verwijzingen naar andere Nederlandstalige boeken over het hoogsensitieve kind die ik in de winkel had gezien. Nu ik het boek uitheb, vraag ik me af: kunnen we direct met alle opvoedtips en de vier stappen uit het BABA-model© aan de slag in de kinderopvang?

Wat kunnen we hiermee?

De kinderopvang straalt een open houding uit naar alle kinderen en staat open voor diversiteit. Maar als passende kinderopvang net zo complex is als passend onderwijs, hoe gaat dat dan precies in de dagelijkse praktijk? Ouders van jonge kinderen zoeken (h) erkenning voor hun gevoelens en vermoedens op het internet, in de boekenzaak en bij speciale bureaus die bepaalde syndromen (zoals autisme) eerder kunnen vaststellen dan vroeger. Soms zijn de vermoedens van autisme of hoogbegaafdheid niet terecht, soms ook wel. In beide gevallen willen ouders dat het kinderdagverblijf, de bso en de basisschool tegemoetkomen aan de behoeftes van hun kind. Heeft de kinderopvang altijd een passend antwoord en kan iedereen aanschuiven bij gastouder en/of groepsopvang? Of is het een zoektocht voor kinderopvang, ouders én kind? U mag mij misschien hoogsensitief noemen, maar dit onderwerp behoeft meer aandacht, openheid en onderbouwd advies. De boeken bij Scheltema en bol.com helpen ons onvoldoende verder, omdat de kinderopvang als unieke leefomgeving vaak niet aan bod komt. We moeten meer weten over het welbevinden en de ontwikkeling van deze verschillende kinderen in de kinderopvang. Als onderzoeker en soms ook opleider heb ik hierbij ook oog voor de behoeften van professionals. Zeker nadat een leidster mij in een vroegsignaleringsproject ooit toevertrouwde: ‘Sorry, ik ben pedagogisch medewerker, geen orthopedagogisch medewerker.’ En nadat ik een maand lang voor een onderzoek een groep had bezocht waar de leidsters liefdevol omgingen met een huilbaby, maar waar ik ook zag hoe zwaar dit kan zijn voor de hele groep. Deze professionals hadden en hebben mijn diepste respect. Er is nu een soort moreel appèl om alle kinderen passende opvang te bieden, maar we moeten veel meer weten over welk pedagogisch beleid, welke groepen en welke professionals in de kinderopvang diverse kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Hun ontwikkeling tot prachtige orchidee of prachtige paardenbloem, of – passend bij passende kinderopvang – tot een prachtig gemengd boeket.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Ruben Fukkink
    • 1
  1. 1.Onderzoek uit binnen- en buitenland

Personalised recommendations