Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 49–49 | Cite as

Passende kinderopvang voor iedereen?

  • Ruben Fukkink
Uit de ivoren toren
  • 81 Downloads

Samenvatting

Normaal zoek ik inspiratie voor deze rubriek bij wetenschappelijke publicaties, maar deze maand ging ik naar de boekenzaak. Bij het hoekje ‘Opvoeding’ vond ik de klassieker van dr. Spock, als ook Oei, ik groei! (Kan dit boek nog wel?), mindful opvoeden en luchtige boekjes van vaders over de opvoeding. Maar het leeuwendeel ging over speciale kinderen. Er waren aparte stickertjes op de boekenplank: ‘ADHD’, ‘Autisme’. (Soms zie je ook een ander ‘syndroom’: ‘Jongens’ of ‘Pubers’). Dit boekenhoekje gaf zo het huidige pedagogische klimaat weer, met veel aandacht voor bijzondere kinderen die fors zijn gegroeid in aantal. Een deel van de boektitels viel binnen de officiële classificatie van de DSM-5, maar ook over andere kinderen zijn allerlei boeken geschreven: kinderen met een sterke wil, hoogbegaafde kinderen, hoogsensitieve kinderen, enzovoort.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Ruben Fukkink
    • 1
  1. 1.Onderzoek uit binnen- en buitenland

Personalised recommendations