Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Gesignaleerd

  • Bohn Stafleu van Loghum
Gesignaleerd
  • 7 Downloads

Samenvatting

Deze praktische leergang bestaat uit vier bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Het is bedoeld voor kinderopvangmanagers en schooldirecteuren die gezamenlijk aan een eigen kindcentrum 0-12 willen werken. Zij ontwikkelen tijdens de leergang een eigen plan van aanpak.

Leergang ‘Samenwerken aan een kindcentrum’

Door: Ruimte-Ok

Informatie: www.Leeuwendaal.nl

Prijs: € 1.050,-

Deze praktische leergang bestaat uit vier bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Het is bedoeld voor kinderopvangmanagers en schooldirecteuren die gezamenlijk aan een eigen kindcentrum 0-12 willen werken. Zij ontwikkelen tijdens de leergang een eigen plan van aanpak.

Peutermonitor

Door: Innovatie Nul13

Informatie: www.Innovatienul13.nl

De Peutermonitor brengt peuterbereik en gemeentefinanciën in kaart. Het geeft inzicht in het bereik van peuters (met en zonder indicatie), van welke voorzieningen zij gebruikmaken, het gebruik van gemeentelijke toeslagen en de inzet van financiële middelen. Het werken met de Peutermonitor en het uitlezen van informatie is niet ingewikkeld.

Alternatieve ouderraadpleging

Door: Boink

Informatie: www.Boink.info

Prijs: Gratis

BOinK heeft met subsidie van het Ministerie van SZW een brochure ontwikkeld over de alternatieve ouderraadpleging in de kinderopvang. Met deze brochure wil BOinK ouders en houders handvatten geven om met alternatieve ouderraadpleging aan de slag te gaan. Dit geldt voor kleine opvanglocaties en gastouderbureaus waar een oudercommissie ontbreekt.

Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u

Door: Sander Heijne

Informatie: www.decorrespondent.nl

Prijs: € 18,-

In Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u beschrijft Sander Heijne onder andere hoe de kinderopvang een inkomstenbron voor grote buitenlandse bedrijven werd. De oorzaak? Marktwerking. Het resultaat: de kinderopvang werd van marktwerking niet alleen duurder, maar ook slechter. Dat ontdekte Heijne tijdens zeven jaar journalistiek onderzoek naar de problemen die ontstonden toen publieke diensten aan de markt werden overgelaten. Alle inzichten die hij kreeg tijdens zijn onderzoek verzamelde hij in dit boek.

High Five Quality Scan

Door: Ana Del Barrio

Informatie: www.Anadelbarrio.nl

Prijs: Gratis Downloaden

De High Five Quality Scan biedt kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s de mogelijkheid hun interne kwaliteit te evalueren en verbeteren middels reflectie op concrete indicatoren. De vijf thema’s van het wetenschappelijk gefundeerde Europees Kader voor Kwaliteit (EQF) zijn leidraad: toegankelijkheid; personeel; curriculum; monitoring en evaluatie; beleid en financiering. Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering is mogelijk via de training ‘In 5 stappen naar kwaliteit in opvang en onderwijs jonge kind’ (NJi).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations