Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Gesignaleerd

  • Bohn Stafleu van Loghum
Gesignaleerd
  • 41 Downloads

Samenvatting

Deze praktische leergang bestaat uit vier bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Het is bedoeld voor kinderopvangmanagers en schooldirecteuren die gezamenlijk aan een eigen kindcentrum 0-12 willen werken. Zij ontwikkelen tijdens de leergang een eigen plan van aanpak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations