Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 13–13 | Cite as

Pabo en kleuteronderwijs

  • Astrid van de Weijenberg
Uit de media
  • 53 Downloads

Samenvatting

Mijn bureau ligt vol knipsels uit de kranten van afgelopen weken. Alles wat ik vind over kinderopvang scheur ik namelijk uit. Deze keer laat er zich geen grote lijn in ontdekken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Astrid van de Weijenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations