Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 13–13 | Cite as

Pabo en kleuteronderwijs

  • Astrid van de Weijenberg
Uit de media
  • 17 Downloads

Samenvatting

Mijn bureau ligt vol knipsels uit de kranten van afgelopen weken. Alles wat ik vind over kinderopvang scheur ik namelijk uit. Deze keer laat er zich geen grote lijn in ontdekken.

Mijn bureau ligt vol knipsels uit de kranten van afgelopen weken. Alles wat ik vind over kinderopvang scheur ik namelijk uit. Deze keer laat er zich geen grote lijn in ontdekken. De kinderopvang als speelbal voor hobby’s van journalisten. Een mooi pleidooi van Aleid Truijens voor een basisvoorziening: ‘De investering betaalt zich terug. Als kinderopvang een betaalbare basisvoorziening wordt, hebben vrouwen een zonniger toekomstperspectief, hoeven ze niet preventief parttime te werken en doen ze na echtscheiding minder vaak een beroep op uitkeringen.’ (de Volkskrant, 27 januari)

Op dezelfde dag in dezelfde krant een pleidooi voor meer zelf doen van Koen Haegens, want ‘we besteden alles uit en lopen zo het leven mis.’ Nederlanders blijken massaal terug te verlangen naar het zelf doen. In het artikel ‘Het Zweedse kinderparadijs’ (de Volkskrant) mag op 9 februari Jennifer Petterson een clichébeeld schetsen van de Nederlandse kinderopvang. En van de Zweedse waarschijnlijk, maar daar heb ik minder goed zicht op.

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) blijkt namelijk dat Nederland de vergelijking met andere landen goed kan doorstaan. Ook met de Scandinavische landen (zie elders in dit nummer). Terwijl daar, en dat noemt Petterson terecht, de overheid veel meer geld uitgeeft aan kinderen. ‘Aan basisschoolleerlingen besteedt Zweden ruim 10 duizend euro per jaar, tegen 6.500 euro in Nederland. En bij de kinder- en buitenschoolse opvang zijn de verschillen nog groter. (…) De Nederlandse overheid geeft jaarlijks niet meer uit dan 920 euro per kind, terwijl Zweden ten minste 7.100 euro uitgeeft. Dat is bijna acht keer zoveel.’ Goed als de Nederlandse overheid zich daar rekenschap van geeft wanneer ze de eisen voor de kinderopvang en het basisonderwijs weer eens opschroeft. Petterson verwijt het onderwijs terecht een te grote focus op leerprestaties. ‘De Cito-scores zijn hier zo belangrijk dat de kinderen erachter soms nauwelijks meer zichtbaar zijn. In Zweden ligt de nadruk op het welzijn van de kinderen en de ontwikkeling tot sociale mensen die rekening houden met anderen. De druk is ook minder hoog.’

De LKK constateert echter dat de educatieve kwaliteit van de kinderopvang beter kan. Bottomline daarbij is volgens mij de opleiding van de mensen die met jonge kinderen werken. Ik lees dat er meer jongens naar de pabo gaan, maar dat die niets met kleuters hebben. Het kleuteronderwijs als blok aan het been van de pabo? Wordt het geen tijd om een goede aparte opleiding te hebben voor de leeftijd tot zes jaar? Daar waar je leert hoe educatie en welzijn samen gaan; leren en spelen in één. Want leren doen kinderen continu. Daar goed bij aansluiten, dat is een hele kunst. Pedagogisch medewerkers hebben een moeilijk vak. Dat dringt nog te weinig door. Laat na de basisschoolleraren de pedagogisch medewerkers daarvoor in actie komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Astrid van de Weijenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations