Skip to main content
Log in

Kinderboeken

  • Kinderboeken
  • Published:
Kinderopvang Aims and scope

Samenvatting

Een telboek met een waardevolle boodschap? Dat kan. In dit telboek staat op elke bladzijde een getal (van 1 tot en met 10) met een bijbehorende afbeelding. Tot nu toe niets bijzonders. Maar de getallen en beelden vormen een actueel verhaal. In het verhaal is moeder met haar drie kinderen op de vlucht voor oorlog. Na een bootreis komen ze aan in een ander land waarin ze zich veilig voelen. Er is een warm bed en er is hoop op een betere toekomst. Ze krijgen zes boeken om nieuwe woorden en verhalen te leren en acht cadeautjes.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kamp, I. Kinderboeken. kinderopvang 30, 19 (2020). https://doi.org/10.1007/s41189-020-0929-8

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41189-020-0929-8

Navigation