Skip to main content

Kinderboeken

Samenvatting

Een telboek met een waardevolle boodschap? Dat kan. In dit telboek staat op elke bladzijde een getal (van 1 tot en met 10) met een bijbehorende afbeelding. Tot nu toe niets bijzonders. Maar de getallen en beelden vormen een actueel verhaal. In het verhaal is moeder met haar drie kinderen op de vlucht voor oorlog. Na een bootreis komen ze aan in een ander land waarin ze zich veilig voelen. Er is een warm bed en er is hoop op een betere toekomst. Ze krijgen zes boeken om nieuwe woorden en verhalen te leren en acht cadeautjes.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kamp, I. Kinderboeken. kinderopvang 30, 19 (2020). https://doi.org/10.1007/s41189-020-0929-8

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41189-020-0929-8