Skip to main content

Dossier: Voeding

Samenvatting

Eten is emotie. Organisaties die het voedingsplan omgooien, kunnen daar over meepraten. De overgang van ranja naar water en van smeerworst naar humus valt niet bij iedere ouder goed. Voeding zegt iets over wie je bent, dus ook over wat voor kinderopvangorganisatie je wilt zijn. In dit dossier: handige weetjes over kinderen en eten, een paar lekkere én gezonde recepten en de nieuwste inzichten op het gebied van voedselallergie. En je leest hoe ze bij Smallsteps de kinderen aan de (onbekende) groenten krijgen: door op smaaksafari te gaan!

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Velsink, M., Noordzij, F. & Vondermans, C. Dossier: Voeding. kinderopvang 29, 20–25 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0058-4

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41189-019-0058-4