Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 4–7 | Cite as

Kort en krachtig

  • Marianne Velsink
Kort en krachtig
  • 9 Downloads

Samenvatting

Het grootste deel (81 procent) van de kinderopvangmedewerkers vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit het werktevredenheidsonderzoek dat vakbond FNV liet uitvoeren door onderzoeksbureau Totta onder 876 kinderopvangmedewerkers. Daarom pleit de FNV voor het aanpakken van de werkdruk en een salarisverhoging van 5 procent. Om medewerkers in de branche te houden én nieuw personeel aan te trekken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations