Gespot

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Samenvatting

De Schommeli is een schommelstoel waarin een kind prikkels rustig kan verwerken. Lichaam en geest kunnen kalmeren en de focus van het kind verscherpt. Een mooie stoel om te gebruiken in de leeshoek, tijdens het knutselen, bij rustmomenten of tijdens pauzes.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Gespot. kinderopvang 29, 38 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0036-x

Download citation