Thema: Slaap lekker!

Samenvatting

Slapen is gezond. Niets lekkerder dan in een zacht bedje wegdromen als je moe bent. Voor de jongste kinderen is het middagslaapje vaste prik in de kinderopvang. Je kunt het nog plezieriger maken met leuke rituelen. Drieplussers zijn er juist trots op dat ze níet meer slapen; met hen kun je niet-slaap-spelletjes doen. Slaap lekker is een bekend VVE-thema waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan de orde kunnen komen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Carla Overduin.

Additional information

KIDS ACTIEF SPEELT IN OP DE VVE-THEMA’S DIE IN VEEL KINDERCENTRA WORDEN GEBRUIKT.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Overduin, C. Thema: Slaap lekker!. kinderopvang 29, 32–33 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0033-0

Download citation