Kinderboeken

Samenvatting

Zoals we inmiddels gewend zijn van de Zweedse designer Ingela P. Arrhenius is ook dit boekje voor dreumesen een kunstwerkje. In het blokboekje staat op elke dubbele pagina een afbeelding van leuke dingen die je buiten kunt doen. Je kunt voetballen, bootje varen, de hond uitlaten, eendjes voeren, picknicken, hardlopen, bloemen ruiken en nog veel meer.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Iris Kamp.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kamp, I. Kinderboeken. kinderopvang 29, 14 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0030-3

Download citation