Zo hou je peuters op gewicht

PRESCHOOL@HEALTHYWEIGHT

Samenvatting

In Amsterdam heeft inmiddels een op de vijf kinderen overgewicht. In stadsdeel Nieuw-West is het percentage zelfs nog hoger. Daarom onderzocht de Hogeschool van Amsterdam hoe pedagogisch medewerkers kunnen bijdragen aan een verantwoord gewicht van kinderen. ‘Het is belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven.’

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Femke Van Den Berg.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Van Den Berg, F. Zo hou je peuters op gewicht. kinderopvang 29, 16–18 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0029-9

Download citation