Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 27–27 | Cite as

In Dialoog met de pedagoog

  • Inge van Rijn
In Dialoog met de pedagoog
  • 5 Downloads

samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ze halen alles uit de hoeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations