Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 26–27 | Cite as

Van prentenboek tot Facebook

Gebruik je media wijs
  • Inge van Rijn
Van 2 tot 6 jaar
  • 15 Downloads

Samenvatting

Wat is het eerste dat een pasgeboren baby voor zijn neus krijgt? Een mobiele telefoon voor een foto, die even later online gaat via de sociale media van de trotse ouders. Zo wordt de wereld van een kind vanaf zijn geboorte gevormd door media. Je kan er niet omheen, ook niet in jouw groep. Blijft de vraag: hoe gebruik je media op een pedagogisch verantwoorde manier?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations