Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 35–35 | Cite as

In dialoog met de pedagoog

  • Inge van Rijn
Article

Samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ‘Onze ruimte is niet gezellig’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations