Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 24–26 | Cite as

Werk jij al met loose parts?

  • Marianne Velsink
Van 0 tot 12 jaar
  • 8 Downloads

Samenvatting

Open eind-materialen oftewel loose parts zijn al zo oud als de weg naar Rome. Kinderen kunnen er volop mee ontdekken en spelen. Het Jonge Kind Centrum organiseert een speciale loose parts-inspiratieworkshop voor pm’ers en leerkrachten. Anneke Wijngaarden van het JKC vertelt er meer over.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations