Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 4–7 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 5 Downloads

Samenvatting

In ‘Doing it for optimal impact’ vind je praktische adviezen om de acceptatie van LHBTI te vergroten. Het boekje is samengesteld op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis over wat werkt bij voorlichting, training of andere vormen van educatie. De focus ligt op LHBTI en het (middelbare) onderwijs.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations