Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 30–33 | Cite as

Zeeuwse zorginstelling voert werkkleding opnieuw in: Uniform in zorg en welzijn terug van weggeweest?

  • Jacqueline Bot
Article

Samenvatting

SVRZ in Zeeland was een van de eerste zorgorganisaties die het uniform op de werkvloer afschaften. Maar nu krijgen medewerkers toch weer bedrijfskleding. Geen kil wit goed dit keer, maar hippe outfits van jeansstof. Met een randje schortenbont voor het Zeeuwse karakter. Is hiermee een nieuwe trend ingezet?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jacqueline Bot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations