Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 24–27 | Cite as

Koffiehuis De Goede Morgen: ‘We zijn hier één grote familie’

  • Maja Haanskorf
Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

In het waterrijke natuurgebied rond Vinkeveen ligt Koffiehuis De Goede Morgen. Mensen met een verstandelijke beperking brengen er hun dag door. Zij worden ‘dagbesteders’ genoemd. Het koffiehuis is geen officiële zorginstelling en de medewerkers hebben geen opleiding in zorg of welzijn. De oprichters hechten vooral waarde aan ruimte, mogelijkheden, warmte en gelijkwaardigheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Maja Haanskorf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations