Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 18–19 | Cite as

Levensverhalen koesteren op film

  • Christel Bos
Goed idee
  • 10 Downloads

Samenvatting

Elke familiegeschiedenis en elk levensverhaal is de moeite waard om in beeld en geluid vast te leggen, vinden Marc Kluijver en Raymond Oostenenk van storys. Zij interviewen mensen over hun leven en maken hun verhaal met muziek en foto’s tot een persoonlijke film. Fijn om naar te kijken voor de persoon zelf, maar ook een mooie herinnering voor diens nageslacht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Christel Bos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations