Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 22–23 | Cite as

Circusmaterialen brengen mensen in beweging

  • Femke van den Berg
In de schoolbanken
  • 5 Downloads

Samenvatting

Ook mensen met dementie kunnen nieuwe bewegingen leren en daar veel plezier aan beleven, is de ervaring van Gera de Leeuw. Met circusmaterialen als flowersticks, diabolo’s en jongleerballetjes stimuleert ze hun beweegvaardigheid. Sinds kort draagt ze haar kennis via trainingen ook over aan zorgprofessionals en vrijwilligers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations