Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 22–23 | Cite as

Klem tussen protocol en hart

  • Bart KiersEmail author
Artikel Mensen die in de zorg werken vertellen hoe het is om aan 'de andere kant' te belanden.
  • 18 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations