Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 17–17 | Cite as

Samen beslissen

  • Rankie ten HoopenEmail author
Terecht
  • 32 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Boels Zanders AdvocatenVenloNetherlands

Personalised recommendations