Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 46–46 | Cite as

‘We willen zorginnovaties een boost geven’

  • Frank de Reij
De maand van
  • 61 Downloads

Samenvatting

September was een maand vol innovatie en nieuwe projecten voor Frank de Reij. Na een dag vol vergaderingen gaat hij direct door naar de sportschool. ‘Daar laat ik me twintig minuten afbeulen, maar ik word er blij van.’

Naam: Frank de Reij

Functie: Bestuursvoorzitter Meander Medisch Centrum

Organisatie: Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen (STZ). Bij Meander werken ruim drieduizend professionele medewerkers, tweehonderd medisch specialisten en tientallen vrijwilligers. Meander levert zorg in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden en Nijkerk.

Donderdag 7 september

‘Vandaag lunchte ik met Michel van Velde van internetbureau One Shoe. Ik ben net voorzitter van het cluster Gezond van de Economic Board Utrecht. Michel is lid van de board en ik heb met hem de ideeën besproken die we hebben om innovaties in de zorg in onze regio een boost te geven. Dat gaat bijvoorbeeld om ketenzorg, hoe we die efficiënter kunnen maken, of over hoe we mensen zo goed mogelijk thuis kunnen bedienen. Dit soort ontmoetingen inspireren me’.

Maandag 11 september

‘Een dag vol vergaderingen. Aan het eind van de dag had ik samen met de andere bestuurders de maandelijkse vergadering van de Vereniging Medische Staf. Die ging dit keer vooral over het openstellen van delen van ons epd voor patiënten. Ik vind dit een mooie innovatie, omdat we patiënten ermee helpen zelf de regie te nemen. Op de vergadering konden dokters hun zorgen uiten en vragen stellen. Die zorgen draaiden vooral om de vraag of patiënten zich sneller ongerust zouden maken als ze zelf hun labuitslagen kunnen opzoeken. De dokters vroegen zich af hoe ze daar straks mee om moeten gaan. Na een goede discussie besloten we tijdens de vergadering dat we het epd voor het eind van dit jaar toch echt gaan openstellen’.

‘Geld wordt niet het probleem’

Woensdag 13 september

‘Voor het Seneca-congres reed ik naar Westkapelle in het mooie Zeeland. Ik ben inmiddels vijf jaar lid en vandaag bespraken we met bestuurders in de zorg, banken, verzekeraars en de overheid de laatste trends en ontwikkelingen. Eigenlijk mag ik er niks over zeggen, maar ik kan wel twee conclusies delen. Het thema van het congres was War on talent; iedereen was het erover eens dat we radicaal zullen moeten investeren in onze mensen. Geld wordt namelijk niet het probleem, maar de beschikbaarheid van goed personeel wel. Daarnaast moet er radicaal worden geïnvesteerd in innovatie, want alleen met nieuwe, veelal technologische, toepassingen kunnen we de vraag naar zorg blijven beantwoorden’.

Donderdag 21 september

‘Er was een delegatie CEO’s van ziekenhuizen uit Shanghai op bezoek in Meander. Vorig jaar is ons ziekenhuis tot tweede beste ziekenhuis ter wereld uitgeroepen voor de healing environment. Daardoor komen er nu delegaties van over de hele wereld bij ons kijken. Dat vind ik leuk, omdat het onze positie bevestigt. En in dit geval kan ik mijn Chinees weer even ophalen. De delegaties nodigen ons ook altijd uit om een keer bij hen langs te komen. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar wie weet …’

Dinsdag 26 september

‘Het jaarlijkse onderhandelritueel met de zorgverzekeraars is weer begonnen. Daar word ik niet blij van, want wat je ziet is dat teams met vaak beperkte kennis op pad gaan om zorg in te kopen tegen zo laag mogelijke tarieven. Op die manier blijft er voor ons heel weinig ruimte over voor ontwikkeling en innovatie. Wegens een verschil van mening met een zorgverzekeraar diende vandaag een zaak bij de Geschilleninstantie zorgcontracten. Ik kan er niet te diep op ingaan, maar ik ben overtuigd van ons gelijk. Na afloop ging ik direct door naar de FIT20-studio. Daar laat ik me volgens een nieuw concept twintig minuten afbeulen met een personal trainer. Ik kom niet vaak aan sporten toe, maar wekelijks FIT20 houdt me scherp’ (Puck van Beurden)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Frank de Reij
    • 1
  1. 1.bestuursvoorzitter Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Personalised recommendations