Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 46–46 | Cite as

‘We willen zorginnovaties een boost geven’

  • Frank de Reij
De maand van

Samenvatting

September was een maand vol innovatie en nieuwe projecten voor Frank de Reij. Na een dag vol vergaderingen gaat hij direct door naar de sportschool. ‘Daar laat ik me twintig minuten afbeulen, maar ik word er blij van.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Frank de Reij
    • 1
  1. 1.bestuursvoorzitter Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Personalised recommendations