Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 41–41 | Cite as

Manuele biopten in de toekomst niet meer nodig

  • Suzanne Bremmers
De innovatie
  • 59 Downloads

Samenvatting

Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

Alleen met een biopsie, die meteen na een scan wordt afgenomen, kan de diagnose borstkanker worden gesteld. Bij een biopsie is nauwkeurigheid heel belangrijk. Dat kenmerkt robotica, want een naald in de hand van een robot is veel stabieler dan de naald in de hand van de radioloog. Maar robots worden over het algemeen gemaakt van metaal en dat gaat niet samen met het magnetische veld van een MRI-scanner. Daarom worden patiënten nu na de scan uit de MRI-scanner gehaald om in een andere kamer het biopt af te nemen. Het zou veel handiger zijn als de patiënt in de scanner kan blijven liggen. Het biopt kan dan meteen, realtime, afgenomen worden. Het in en uit de scanner komen kost tijd. MRI-tijd is relatief duur en de wachttijden zijn lang. Bovenal verandert het weefsel zodra je de borst aanraakt of beweegt, en daardoor verandert ook de locatie van het (kwaadaardige) weefsel.

Stormram brengt de naald sneller dan de radioloog op de juiste locatie

Onderzoekers Vincent Groenhuis, professor Stefano Stramigioli en technisch geneeskundige Françoise Siepel van de Universiteit Twente, hebben in samenwerking met radioloog Jeroen Veltman van Ziekenhuisgroep Twente, een slimme oplossing bedacht: robot Stormram. Stormram is gemaakt van plastic, wordt 3D-geprint en aangedreven door luchtdruk. Op die manier vormen magnetische velden geen probleem. De mogelijkheden van Stormram zijn divers. Op den duur kan de robot niet alleen weefsel afnemen, maar ook kwaadaardig weefsel behandelen met koude of warme naalden. En zijn inzetbaarheid is bovendien veel breder dan alleen het opsporen en behandelen van borstkanker. Stormram kan ook biopten nemen in de prostaat.

De locatie voor het biopt wordt bepaald op basis van de door de arts ingevoerde coördinaten. Op dit moment is robot Stormram dan niet meer te stoppen. Dat moet nog veranderen, zegt onderzoeker Siepel: ‘De radioloog moet het proces altijd kunnen aanpassen, bijvoorbeeld als een patiënt eruit wil’. De vrouwen die in de MRI-scanners liggen, zijn tijdens deze fase van het onderzoek bijna altijd zenuwachtig. Daarom moet de radioloog de patiënt tijdens de procedure informeren over wat er precies gebeurt. Daarmee neem je volgens onderzoeker Siepel al veel angst weg, ook angst voor robots. ‘We denken overigens dat er een percentage vrouwen is die het juist fijn vindt dat het proces wordt geautomatiseerd. Stormram brengt de naald sneller dan de radioloog op de juiste locatie. De kans dat er meerdere keren moet worden geprikt, is daardoor kleiner. En daardoor komt er ook minder littekenweefsel’.

Robot Stormram is gemaakt van plastic, wordt 3D-geprint en aangedreven door luchtdruk.

Inmiddels werken de ‘knappe koppen’ aan de vierde versie van Stormram. Het design is steeds kleiner geworden zodat het in de tunnel van de MRI-scanner past. De verwachting is dat het nog minimaal twee jaar ontwikkeltijd kost voordat de robot gebruikt kan worden in de kliniek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Suzanne Bremmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations