Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 41–41 | Cite as

Manuele biopten in de toekomst niet meer nodig

  • Suzanne Bremmers
De innovatie
  • 119 Downloads

Samenvatting

Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Suzanne Bremmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations