Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 36–39 | Cite as

De zwarte zwaan in Hamburg: De lessen van de martini-klinik

  • Bart Kiers
Best practice
  • 23 Downloads

Samenvatting

De Martini-Klinik is een gespecialiseerde prostaatkankerkliniek in Hamburg. Hun patiënten krijgen veel minder complicaties na de operatie dan elders. Een Nederlandse delegatie ging kijken en luisteren hoe de Duitse urologen dat voor elkaar krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bart Kiers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations