Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 35–35 | Cite as

De VN-verklaring is een inspiratiebron

  • Berber Bast
Wijze raad: Inclusie
  • 163 Downloads

Samenvatting

Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Berber Bast
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations