Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 32–33 | Cite as

Vergrijzing is mondiaal vraagstuk: Ouderenzorg den haag wil leren van steden over de grens

  • Edith Tulp
Verslag
  • 68 Downloads

Samenvatting

Ervaringen delen, van elkaar leren en inspiratie opdoen. Met dat doel kwamen politici en professionals uit de ouderenzorg uit Den Haag, Frankfurt, Manchester, New York, Bangalore (India) en Suzhou (China) bij elkaar tijdens de Age-friendly Cities Conference in Den Haag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Edith Tulp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations