Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 30–31 | Cite as

Korte lijnen, snel ingrijpen: Aanpak ggz-problemen in utrechtse wijk lunetten

  • Puck van Beurden
Focus nieuwe eerste lijn
  • 32 Downloads

Samenvatting

Specialistische geestelijke gezondheidszorg die op elk moment op- en afgeschaald kan worden, met een wachttijd van gemiddeld een week. Onder het credo ‘Doen wat nodig is’ wordt in de Utrechtse wijk Lunetten de ggz dichter bij de cliënten gebracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Puck van Beurden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations