Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 28–29 | Cite as

Een keten van optimale zorg: Nederlands hart netwerk werkt samen dwars door de lijnen heen

  • Carina van Aartsen
Focus nieuwe eerste lijn
  • 36 Downloads

Samenvatting

Zuidoost-Brabant heeft de primeur. Daar zijn vier netwerken opgericht die werken volgens de principes van value based healthcare. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Carina van Aartsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations