Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 24–26 | Cite as

Op zoek naar een tijdelijk bed

  • Joost Visser
Focus nieuwe eerste lijn

Samenvatting

De vraag naar bedden voor Eerstelijnsverblijf blijft groeien. Voor veel huisartsen en ziekenhuizen is het daarom lastig om snel zo’n bed te vinden. Al zijn er tal van initiatieven om de zoektocht te vereenvoudigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Joost Visser
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations