Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 20–21 | Cite as

Door alle sectoren heen

  • Carina van Aartsen
Achtergrond
  • 30 Downloads

Samenvatting

Jongeren kiezen weer voor een baan in de ouderenzorg. Eric Hisgen, bestuursvoorzitter van Amstelring en bestuurslid SIGRA: ‘Er ontstaat een andere sfeer. Het mag weer worden gezegd: de zorg is mooi.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Carina van Aartsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations